YKKÖSMATKOJEN MATKAPAKETTIEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT 1.7.2018 alkaen
Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla.

Matkojen kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkojen erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, matkojen erityisluonteesta johtuvien matkaohjelmaehtojen ja matkakohteiden erityisolojen vuoksi sovellamme yleisten matkapakettiehtojen kohdista 4. sekä 7. poikkeavia peruutus-, muutos- ja luovutusehtoja; matkan peruutuksen, muutoksen tai luovutuksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi peruuttaa, muuttaa tai luovuttaa toiselle henkilölle kuluitta.
1. Varaus- ja maksuehdot
a) Euroopan matkoilla, kiertomatkoilla ja Puolan kylpylämatkoilla on ennakkomaksu 200 €/hlö. Mannerten välisillä kiertomatkoilla ennakkomaksu on 500 €/hlö. Ennakkomaksu maksetaan noin viikon kuluttua varauksesta. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 40 vrk ennen matkan alkua. Jos matka varataan alle 40 vrk ennen matkan alkua, on koko matkan summa suoritettava heti varauksesta.
b) Viron kylpylä- ja kotimaan matkoilla ennakkomaksu on 100€/hlö. Ennakkomaksu maksetaan noin viikon kuluttua varauksesta. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 40 vrk ennen matkan alkua. Jos matka varataan alle 40 vrk ennen matkan alkua, on koko matkan summa suoritettava heti varauksesta.
2. PERUUTUS-, MUUTOS- JA LUOVUTUSEHDOT
Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.
a) Matkustajan peruuttaessa kylpylämatkan tai kotimaan matkan ovat toimistokulut 100 €/henkilö. Euroopan matkoilla, kiertomatkoilla ja Puolan kylpylämatkoilla toimistokulut ovat 200 €/henkilö. Mannerten välisillä matkoilla 500€/hlö.
b) Matkustajan peruuttaessa matkan 45 vrk ennen matkan alkua peritään häneltä toimistokulut. Ykkösmatkat perii korvauksen myös palveluista, joista Ykkösmatkat ei saa hinnanpalautusta (esim. lentoliput, laivaliput, majoituspalvelut, jne.)
c) Matkustajan peruuttaessa matkan myöhemmin kuin 45 vrk, mutta viimeistään 31 vrk ennen matkan alkua peritään 50 % matkan hinnasta.
d) Matkustajan peruuttaessa matkansa myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua peritään 95 % matkan hinnasta.
e) Matkustajan peruuttaessa matkan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole oikeutta maksun palautukseen.
3. Varausmuutokset
a) Kiertomatkoilla matkustaja voi yhden kerran muuttaa kuluitta matkan toiseen 90 vrk ennen matkan alkua.
b) Reittilentopohjaisilla matkoilla muutoskulut määräytyvät aina tapauskohtaisesti
c) Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.
d) Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi: Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus. Jos matkalle lähdön este on äkillinen sairaus, se on todistettava lääkärintodistuksella. Matkustajan tulee huomioida, että äkillisellä sairastumisella ei tarkoiteta kroonista tai pitkäaikaissairautta, jonka oireet pahenevat. Matkustajan peruuttaessa matkan ylivoimaisen esteen vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi kohtuullinen korvaus kuluista peruutuksesta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.
e) Ykkösmatkojen / Ykkösgolfin matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. perusteella oikeus peruuttaa matka tai koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan ei ole kokonaisuutena ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttämää matkustajamäärää.
f) Euroopan matkoilla järjestettävistä retkistä vaatii toteutuakseen 20 henkilön minimiosallistujamäärän. Mikäli osallistujamäärä on pienempi, niin matkanjärjestäjällä on oikeus perua retki.
g) Liitäntäkuljetuksilla edellytämme vähintään 10 matkustajan vähimmäismäärää, jos määrä on pienempi, järjestämme korvaavan kuljetuksen joukkoliikenne välineillä ja se voi aiheuttaa mahdollisesti lisäkuluja asiakkaalle.
h) Matkalaskun maksamatta jättäminen jättämistä ei katsota matkan peruuttamiseksi. Matkan peruminen tulee ilmoittaa kirjallisesti tai puhelimitse. i) Matkanjärjestäjä myy osalle matkoista nais/miespaikkoja, jolloin matkustajan ei tarvitse maksaa 1hh lisää. Jo matkanjärjestäjä ei löydä huonekaveria, tulee maksaa 1hh lisä.
4. Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta
Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa. Suosittelemme matkustajiamme ottamaan Matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalle.
5. HOTELLIN VAIHTUMINEN
Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkavaraus vastaavantasoiseen tai parempaan toiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennukseen tai muuhun korvaukseen.
6. GDPR ASIAKASTIEDOTE
Matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Kaikki tämän esitteen matkat ovat matkapaketteja ja kuuluvat Kilpailu- ja Kuluttajaviraston vakuuden piiriin.
Matkanjärjestäjä: Matka Veijalainen Oy / Ykkösmatkat
Ajurinkatu 20 LH1
70100 Kuopio
ykkosmatkat.fi
myynti@ykkosmatkat.fi
017 3863223
KKV rekisterinumero: 2109/05/Mj
Valvova viranomainen:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A,
00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi